Přijaté dotace pro náš spolek

Dotace 2019 - 2

Tuřany - Městaská část Brno - Tuřany
MMB - Magistrát města Brno
JMK - Jihomoravský kraj
MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy